QMS   EMS   SMBOZP   ISMS   HACCP   BOZP a PO

Zavedení, udržování a zlepšování požadavků normy dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)

 • Poradenství a zavádění QMS
 • Analýzy procesů
 • Zpracování dokumentace QMS
 • Interní audity QMS podle ČSN EN ISO 19001:2003
 • Školení QMS
 • Přínos QMS v organizaci:
  • odstranění obchodní bariéry na trhu
  • vytvoření funkčního modelu řízení organizace v tržním prostředí
  • respektování základních relevantních právních předpisů a snížení rizika sankcí ze strany kontrolních orgánů (obvykle ČOI, ČIŽP, SUIP, apod.)
  • řízení realizace produktu v organizaci včetně řízení rizik produktu
  • získání zpětných vazeb zainteresovaných stran a práce s těmito daty
  • roční prověřování QMS nezávislými externími auditory
O firmě Nabídka Kontakt Certifikáty
Design by René Horzenek