O firmě

Firma René Horzenek byla založena v roce 2006. Činnosti společnosti jsou zaměřeny v oblasti poradensko/auditorské činnosti v rámci zavádění a zlepšování systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a ochrany informací a systému bezpečnosti potravin. Klientům poskytuji komplexní konzultační / auditorské služby dle jejich zadání a to při zavádění a zlepšování systémů managementu podle norem:

 • EN ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) systém managementu kvality,
 • EN ISO 14001:2004 (ČSN EN ISO 14001:2005) systém řízení environmenálního managementu,
 • OHSAS 18001:2007 (ČSN OHSAS 18001:2008) systém managementu BOZP,
 • ČSN EN 22000:2006 systém managementu bezpečnosti potravin,
 • ČSN EN 27001:2003 systém bezpečnosti a ochrany informací.

Z hlediska praktického uplatnění výše uvedených systémů je vhodné jejich integrované řešení, což se sebou přináší značnou úsporu administrativní zátěže při jejich zavádění a provozu. Mnou respektovanými hodnotami jsou spolehlivost, rychlost a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Vztah k zákazníkům je partnerský a proto je možné na základě jich přání hájit jejich oprávněné zájmy.

Mými přednostmi jsou:

 • znalost průmyslového prostředí
 • znalost různých forem, nástrojů a systémů řízení podniků
 • znalosti a zkušenosti s uplatněním procesního přístupu v řízení společností
 • znalosti a zkušenosti s řízením výrobních provozů
 • znalosti a zkušenosti s návrhem a implementací různých informačních systémů
 • schopnost výše uvedené znalosti a zkušenosti uplatnit v různých podnicích k jejich prospěchu
O firmě Nabídka Kontakt Certifikáty
Design by René Horzenek